Общи условия на афилиейт програмата

Обхват

Тези общи условия са в сила между Вас като посетител или регистриран потребител на сайта affiliate.vanillabg.com от една страна и ДЗЗД „Ванила“ (ще бъде наричано „Търговец“) и са в сила при посещаване и ползване на всички услуги в този уеб сайт.


 

Дефиниция

Партньорската програма (ще бъде наричана също „афилиейт програма“) е уеб базирана отчетна система (уеб сайт) на Търговеца, намираща се на домейните affiliate.vanillabg.com, affiliate.sendflowerstobulgaria.com и affiliate.flowers2bulgaria.com.


 

Функционалност

Афилиейт програмата дава възможност за регистрация на физически и юридически лица (ще бъдат наричани „потребители“). С регистрирането си в афилиейт програмата всеки потребител безусловно се съгласява да ползва предоставяните при регистрацията ресурси в съответствие с настоящите Общи условия.


 

Търговецът има право по своя преценка и без необходимостта от посочване на причина да отказва регистрация на конкретни лица, временно да блокира регистрацията на конкретни потребители или да прекратява регистрацията на потребител. В случай на прекратяване на регистрация, Търговецът има ангажимент да изплати всички коректно изчислени комисионни на потребителя, чиято регистрация се прекратява.


 

Партньорската програма предоставя на всеки регистриран потребител адрес и HTML кодове на банери и хипервръзки (партньорски линк), водещи до Онлайн магазина Vanillabg.com (ще бъде наричан просто „Онлайн магазина“), който е собственост на Търговеца. Използването на предоставяните връзки еднозначно идентифицира потребителя пред афилиейт програмата и Търговеца без да го идентифицира пред трети лица.


 

Партньорската програма функционира чрез автоматична комуникация с Онлайн магазина Vanillabg.com. Целта на тази комуникация е да предоставя в афилиейт програмата информация за сумите на извършените в Онлайн магазина покупки, които са направени в следствие на посещения в Онлайн магазина, започнали от съответен партньорски линк.


 

Надеждност

Афилиейт програмата се предлага „във вида, в който е“. Тестовете на Търговеца показват, че както тя, така и комуникацията между Онлайн магазина и Афилиейт програмата функционират правилно. Търговецът не е отговорен за срив във функционалност независимо от причината, която го предизвиква. В такива случаи Търговецът ще полага максимални усилия за възстановяване на функционалност.


 

Комисионни

Информацията за покупките се обобщава по потребители (партньорски линкове) веднъж месечно – за предходния месец, след което се изчисляват комисионни в зависимост от оборота на извършените покупки в Онлайн магазина. Размерът на комисионните е публикуван в партньорската програма. Всички комисионни се изчисляват в брутен размер.


 

Плащания

Всеки потребител може да инициира изплащане на изчислените за предходни месечни периоди комисионни не по-късно от 12 месеца (Дванадесет) от датата на начисляване. Непотърсени в 12-месечен срок начислени комисионни се изтриват и остават в ползва на Търговеца.


 

Всички плащания се осъществяват след обмен на необходимите счетоводни документи и след удържане на регламентираните в българското законодателство суми от брутния размер на комисионната (данъци, осигуровки). Търговецът има право да посочи вид(ове) плащания за всеки вид потребител и да извършва плащания само с посочените видове. Търговецът не е отговорен за непотърсени в посочения по-горе срок комисионни, както и за грешно предоставена платежна информация от потребител.


 

Защита на личните данни

Търговецът се придържа към условията за защита на личните данни публикувани в Онлайн магазина Vanillabg.com

Потребител:

Парола:

Visa | MasterCard | PayPal
© 2012 - 2020, ДЗЗД Ванила Уеб дизайн Informano